Berichtgeving n.a.v. geweigerde bandieri Helmond Sport – NEC

Afgelopen vrijdag werd bij aankomst in Helmond een controle uitgevoerd bij onze materialen. Dit is iets wat elke wedstrijd gedaan wordt, normaal gesproken niks bijzonders dus. Deze wedstrijd liep het anders. Nog voor vertrek vanuit Nijmegen werden materialen gecontroleerd, iets wat normaal niet gebeurt. Daarbij werd door stewards van NEC tot onze grote verbazing één bandieri ingenomen. Zij zouden overleggen met NEC’s veiligheidscoördinator of deze naar binnen kon. Iets waar wij ons geen zorgen over maakten, de bandieri gaat immers altijd mee. Bij binnenkomst vragen we aan stewards om onze ingenomen bandieri en worden direct doorverwezen naar de veiligheidscoördinator. Hij vertelt ons dat de bandieri niet naar binnen mag.

De bandieri, een vlag van 80cm x 80cm aan twee stokken, bevatte de tekst ‘Zwart het mysterie en de kracht van de magie’. Dit is één bandieri uit een serie van vier waarop de tekst van een lied van de Nijmeegse Doemaarwatjes staat. 

De beredenering van de weigering slaat kant noch wal. Het woord ‘zwart’ kan racistisch worden opgevat, werd ons verteld. De angst heerst dat de media het oppakt en NEC als racistische club wordt neergezet. Ronduit bizar! Deze bandieri behoort bij ons tot de standaard materialen die wekelijks met ons achter NEC aan reizen. Een bandieri die al jaren zichtbaar is bij wedstrijden van NEC. Wij verwachten dat personeel van NEC bekend is met clubcultuur en de daarbij horende zaken zoals liederen die wekelijks te horen zijn in het Goffertstadion.

Wij hebben vol verbazing de reactie van NEC directeur Wilco van Schaik gelezen. Een reactie waarbij NEC hun straat snel schoonveegt over de rug van ons. Dat accepteren wij niet! Er wordt gesproken over gemaakte afspraken, afspraken die men bij NEC zelf blijkbaar niet kent. Wij concluderen dat de door ons gemaakte afspraken met NEC’s veiligheidscoördinator niet bekend zijn bij Wilco van Schaik aangezien de onwaarheden die hij vertelt.

Er zijn duidelijke afspraken rondom het meenemen van sfeermaterialen naar uitwedstrijden. Deze staan zwart op wit. Hierbij is afgesproken dat wij standaard een bepaalde hoeveelheid kleine vlaggen/bandieri’s/grote vlaggen meenemen. Dit zijn vrijwel altijd dezelfde materialen en deze zijn bekend bij de club.

Het zogenaamde aanmelden van spandoeken geldt alleen als er een sfeeractie wordt gehouden of als we afwijken van de standaard materialen. Iets wat voor de wedstrijd in Helmond niet aan de orde was. Wat blijkt is dat de communicatie tussen directie en veiligheidscoördinator zeer zwak is.

Woensdag aanstaande hebben wij een gesprek gepland met de directie van NEC, hier zal ook het bestuur van SV NEC bij zijn. Na afloop van dat gesprek wilden wij een bericht plaatsen, maar omdat NEC een statement met onwaarheden heeft geplaatst voelen wij ons genoodzaakt om nu met een statement te komen.

Legio Noviomagum

Foto van NEC – SC Heerenveen 2012-2013