Zeer geslaagd: Legio voor de regio!

Met grote trots kunnen we terugkijken op de Legio voor de regio actie! Met z’n alle hebben we laten zien dat NEC voor Nijmegen is, de club leeft door zijn supporters! Iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd heeft het gedaan voor de minder bedeelden in en om Nijmegen. De voedselbank inzameling ging beter dan we hadden verwacht en gehoopt. Veel (houdbare) levensmiddelen zijn gedoneerd aan de voedselbank.

Groepen NEC supporters kwamen met bigshoppers vol producten naar de ingang van NULTACHTIG. Niet alleen supporters hebben hun best gedaan, ook NEC personeel én lokale ondernemers. Zelfs Nijmegenaren die de wedstrijd niet bezochten kwamen pakketten brengen!

Ook mag er dankwoord uit naar de supporters van Almere City. Vooraf hebben zij zich gemeld bij hun Supporters Liaison Officer (SLO) die weer contact op nam met NEC’s SLO. Zo ging het balletjes rollen. De fanatieke jongens van Almere wilden ook hun bijdrage leveren. Afgesproken werd er op het voorplein, daar werden de spullen overhandigd. Dank hiervoor!

Toen de wedstrijd van start ging werd de bus van de voedselbank ingeladen. Met een overvol laadruim reed hij vervolgens weg. Actie geslaagd!

Grote dank gaat uit naar iedereen die het initiatief gesteund heeft. De kerstgedachte heeft zijn plek gevonden!

Legio Noviomagum

Share This Post On